Aby dowiedzieć się jak :

  1. Przygotować Politykę Rachunkowości
  2. Wprowadzić do ksiąg środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu
  3. Przeprowadzić Inwentaryzację wszystkich pozycji aktywów i pasywów
  4. Utworzyć odpisy aktualizujące
  5. Sporządzić rachunek przepływów pieniężnych
  6. Naliczyć aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

i znaleźć wiele innych praktycznych porad
wejdź na naszego bloga: http://superkurs.pl/blog/