Cena programu Novator uzależniona jest od wersji programu oraz ilości wykupionych licencji. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT (23%).
Poniższe ceny dotyczą bezterminowych licencji przypisanych do komputerów, na które zostaną zakupione, z brakiem możliwości przenoszenia między komputerami.
Liczba użytkowników tworzonych sprawozdań oraz firm, dla których sprawozdania są tworzone nie jest ograniczona.

Cena licencji tzw. BOX, którą można przenosić między komputerami (do 2 razy w roku) jest równa dwukrotności ceny wynikającej z cennika.
W przypadku chęci zakupu takiej licencji w tytule przelewu należy dopisać „BOX”.

Cena aktualizacji:
dla wersji XL – 150 zł netto plus VAT
dla wersji Mikro – 150 zł netto plus VAT
dla wersji Small – 150 zł netto plus VAT
Aktualizacja zawiera nowe schematy wysyłki obowiązujące od 1 września 2019 roku.

Cennik licencji (bez VAT) Novator XL (wg załącznika nr 1 do UoR)

Cena kolejnej licencji Cena [PLN] Rabat
pierwsza 345.00
od drugiej do piątej (2-5) 276.00 20%
od szóstej do dziesiątej (6-10) 258.75 25%
jedenasta i dalsze (powyżej 10) 241.50 30%

Cennik licencji (bez VAT) Novator Small (wg załącznika nr 5 do UoR)

Cena kolejnej licencji Cena [PLN] Rabat
pierwsza 245.00
od drugiej do piątej (2-5) 196.00 20%
od szóstej do dziesiątej (6-10) 183.75 25%
jedenasta i dalsze (powyżej 10) 171.50 30%

Cennik licencji (bez VAT) Novator Mikro (wg załącznika nr 4 do UoR)

Cena kolejnej licencji Cena [PLN] Rabat
pierwsza 195.00
od drugiej do piątej (2-5) 156.00 20%
od szóstej do dziesiątej (6-10) 146.25 25%
jedenasta i dalsze (powyżej 10) 136.50 30%

Cennik licencji (bez VAT) Novator MAX (XL plus Small plus Mikro)

Cena kolejnej licencji Cena [PLN] Rabat
pierwsza 706.50 10%
od drugiej do piątej (2-5) 549.50 30%
od szóstej do dziesiątej (6-10) 510.25 35%
jedenasta i dalsze (powyżej 10) 471.00 40%

Kalkulator cen

Wersja programu Ilość licencji