Cena programu Novator uzależniona jest od wersji programu oraz ilości wykupionych licencji. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT (23%).
Poniższe ceny dotyczą bezterminowych licencji przypisanych do komputerów, na które zostaną zakupione, z brakiem możliwości przenoszenia między komputerami.
Liczba użytkowników tworzonych sprawozdań oraz firm, dla których sprawozdania są tworzone nie jest ograniczona.

Cena licencji tzw. BOX, którą można przenosić między komputerami (nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym) jest równa 150% ceny wynikającej z cennika.
W przypadku chęci zakupu takiej licencji w tytule przelewu należy dopisać „BOX” i dokonać wpłaty ceny wyższej o 50% od wynikającej z cennika.

Cena aktualizacji:
dla wersji XL – 100 zł netto plus VAT
dla wersji Mikro – 100 zł netto plus VAT
dla wersji Small – 100 zł netto plus VAT
Aktualizacja 2022 obejmuje zmiany (aktualizacje) do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Cennik licencji (bez VAT) Novator XL (wg załącznika nr 1 do UoR)

Cena kolejnej licencji Cena [PLN] Rabat
pierwsza 345.00
od drugiej do piątej (2-5) 276.00 20%
od szóstej do dziesiątej (6-10) 258.75 25%
jedenasta i dalsze (powyżej 10) 241.50 30%

Cennik licencji (bez VAT) Novator Small (wg załącznika nr 5 do UoR)

Cena kolejnej licencji Cena [PLN] Rabat
pierwsza 245.00
od drugiej do piątej (2-5) 196.00 20%
od szóstej do dziesiątej (6-10) 183.75 25%
jedenasta i dalsze (powyżej 10) 171.50 30%

Cennik licencji (bez VAT) Novator Mikro (wg załącznika nr 4 do UoR)

Cena kolejnej licencji Cena [PLN] Rabat
pierwsza 195.00
od drugiej do piątej (2-5) 156.00 20%
od szóstej do dziesiątej (6-10) 146.25 25%
jedenasta i dalsze (powyżej 10) 136.50 30%

Cennik licencji (bez VAT) Novator MAX (XL plus Small plus Mikro)

Cena kolejnej licencji Cena [PLN] Rabat
pierwsza 706.50 10%
od drugiej do piątej (2-5) 549.50 30%
od szóstej do dziesiątej (6-10) 510.25 35%
jedenasta i dalsze (powyżej 10) 471.00 40%

Kalkulator cen

Wersja programu Ilość licencji