PRO-Account sp. z o.o.
Os. T. Działyńskiego 1e/62
62-020 Swarzędz
KRS: 0000344386
Kapitał Zakładowy 30 000,00 zł opłacony w całości
NIP: 777-31-43-136
REGON: 301304595
nr konta 90 2130 0004 2001 0530 9414 0001
tel. kom. 601 99 32 50