Program Novator XL pozwoli na kompleksowe przygotowanie dokumentów związanych z zamknięciem roku obrotowego, takich jak:

 • bilans i rachunek wyników (w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej),
 • zestawienie zmian w kapitale własnym (w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej),
 • rachunek przepływów pieniężnych (w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej),
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 • informację dodatkową, czyli:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • sprawozdanie z działalności (zarządu),
 • uchwały związane z zamknięciem roku obrotowego,

Dodatkowo program pozwala na eksport sprawozdania do programu Word, Excel, OpenOffice.

Program jest przeznaczony dla firm wszelkich branż sporządzających sprawozdanie według załącznika nr 1 do UoR.
Program zawiera też samouczek w postaci instrukcji, która w sposób bardzo dostępny pokazuje, jak prawidłowo przygotować dane księgowe oraz przeprowadzić prace bilansowe, aby zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzić sprawozdanie roczne.

Zobacz krótką prezentację programu
Jak zaimportować bilans otwarcia ze sprawozdania roku ubiegłego